Update bouw december

Gepubliceerd op 9 december 2022 om 07:18

Na het boren van de eerste palen in november, voor het deel van het gebouw dat een onderverdieping krijgt, is er bronbemaling geplaatst. Momenteel wordt het souterrain uitgegraven, tussen de aangebrachte palen.

Eind van het jaar zullen de palen op de juiste lengte worden gemaakt en kan er gestart worden met de vloer van het souterrain. Na de kerstvakantie gaat de aannemer verder met de keldervloer en vervolgens met de kelderwanden. Ook zullen de palen voor onder de kerkzaal worden geboord.

De bouw van De Oosterpoort zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Eind 2023 hopen we als gemeente het kerkelijk centrum in gebruik te nemen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.