Achtergronden en informatie

Veelgestelde vragen - Q&A

In onze nieuwsbrief en op deze website publiceren we regelmatig veelgestelde vragen. De tot nu toe behandelde vragen zijn:

  1.  Is een nieuw kerkgebouw nou echt wel nodig?
  2. Wordt De Oosterpoort van beide wijken?
  3. Hoe zijn de financiën geregeld voor De Oosterpoort?
  4. Wie is er voor de lening bij de bank eigenlijk (hoofdelijk) aansprakelijk? Is dat de classis, de Hervormde Gemeente Woudenberg, het College van Kerkrentmeesters, of (uiteindelijk) de individuele leden?
  5. In de regel vraagt een bank, naast rente voor een lening, ook een onderpand. Is dit ook zo bij de financiering van De Oosterpoort? En zo ja, wat is dan het onderpand? Vraagt de bank nog andere zekerheden (eerste recht van hypotheek o.i.d. bijvoorbeeld)?
  6. Waar is in de meerjarenbegroting van het CvK rekening mee gehouden?
    1. Waarom wordt via activiteiten geld ingezameld voor De Oosterpoort?
    2. Zijn de acties alleen voor gemeenteleden van wijk 2?