Help mee en doneer!

Regelmatig ontvangen we mooie giften voor de bouw van De Oosterpoort en tijdens de kerkdiensten wordt vaak gecollecteerd voor de bouw van De Oosterpoort . We danken alle gevers van harte voor hun steun!

Binnenkort zullen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden om geld in te zamelen. Uiteraard kunt u ons ook steunen met een gift, zonder de verplichting te voelen om aan activiteiten deel te nemen. We hopen op uw steun en bijdrage!