Openingsweekend: 5-7 april!

Nu de bouw in de afrondende fase komt rijst natuurlijk de vraag wanneer de Oosterpoort wordt opgeleverd en wanneer de ingebruikname zal plaatsvinden. Op dit moment is de exacte opleverdatum nog niet bekend, maar de aannemer heeft toegezegd dat dit uiterlijk medio februari 2024 zal zijn. Na de oplevering moeten we als gemeente zelf nog veel afbouwwerkzaamheden verrichten o.a. met betrekking tot de inrichting en het buitenterrein.

Lees meer »

Bouwupdate november 2023

De eindsprint voor wat betreft de bouwwerkzaamheden is ingezet! De glazen buitenpuien zijn inmiddels geplaatst en in de huisartsenpraktijk zijn de binnenwanden voorzien van behang en is de schilder bezig. Onlangs is voor de huisartsen en het personeel een rondleiding georganiseerd. De reacties waren heel enthousiast, waarbij iedereen positief verrast was hoeveel daglicht er in het souterrain binnenkomt.

Lees meer »

Steun de stoelenactie

Meer dan 500 mensen bezochten zaterdag het kijkmoment in de Oosterpoort. Daar konden ze onder meer proef-zitten op de stoelen die in de kerk komen. Een spontane 'verkoopactie' leverde binnen enkele uren 1.500 euro op en er komen nog steeds donaties binnen.

Lees meer »

Kijkmoment 25 november

Op zaterdag 25 november is er van 10:00-14:00 uur een kijkmoment in De Oosterpoort. U kunt het gebouw dan van binnen bekijken, zowel het kerkelijk centrum als de toekomstige huisartsenpraktijk in het souterrain zijn dan te bekijken. 

Lees meer »

Bouwupdate oktober 2023 + video

De afgelopen maand zijn weer grote stappen gemaakt bij de bouw van De Oosterpoort. Het gevelmetselwerk is grotendeels gereed en de eerste steiger zijn verwijderd. Nu is goed te zien hoe mooi de gevels worden!

Lees meer »

Bouwupdate september 2023

Na de zomervakantie is hard verder gewerkt aan de nieuwbouw van De Oosterpoort. Het aanbrengen van het gevelmetselwerk vordert gestaag en de afbouw in het souterrain is van start gegaan. Een groot deel van de binnenwanden in de huisartsenpraktijk is gereed. Zoals jullie wellicht tijdens de startdag hebben gezien, is ook de betonconstructie van het podium gereed.

Lees meer »

Kijkmoment op 16 september

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 16 september een kijkje te nemen in De Oosterpoort. Van 11:00-16:00 uur is de bouwplaats open en kan er gekeken worden in de toekomstige kerkzaal en hal. De fietstocht en wandeling van de startdag winterwerk doen De Oosterpoort ook aan. De ingang tot het bouwterrein vindt u aan de kant van de Wartburg.

Lees meer »

Bouwupdate juni 2023

Er zijn in de achterliggende tijd veel zichtbare ontwikkelingen geweest op de bouwplaats. Begin juni zijn de wand- en dakpanelen van De Oosterpoort allemaal geplaatst. Het dak van de kerkzaal is inmiddels waterdicht gemaakt en nu wordt verder gewerkt aan de dakbedekking van het platte dak boven de zalen en ontmoetingsruimte. Ook is het gevelmetselwerk onlangs van start gegaan.

Lees meer »

Bouwupdate mei 2023

De bouw van De Oosterpoort verloopt voorspoedig. Nu de staalconstructie en verdiepingsvloer zijn geplaatst beginnen de contouren van het prachtige gebouw vorm te krijgen. De betontrappen zijn aangebracht en de eerste gevelpanelen van de kerkzaal zijn geplaatst.

Lees meer »

Bouwupdate april 2023

In april is, na het uitharden van de mortelschroefpalen, gewerkt aan de bekisting en wapening voor de funderingsbalken onder de kerkzaal. Net voor Koningsdag is het beton van de funderingsbalken gestort. Inmiddels zijn de kelderwanden aan de binnenzijde geïsoleerd en aan de buitenzijde zijn deze wanden weer aangevuld met grond. De contouren van het kerkgebouw zijn op de drone-foto's hierboven schitterend te zien. 

Lees meer »

Bouwupdate maart 2023

De bouw van De Oosterpoort verloopt voorspoedig. In maart zijn de laatste kelderwanden gestort, vervolgens is de staalconstructie in het souterrain geplaatst en daarna is de prefab betonvloer aangebracht. Inmiddels is de grond rondom de kelder aangevuld en is de liftschacht verder opgebouwd. In deze fase worden de mortelschroefpalen voor onder de fundatie van de kerkzaal aangebracht. Nadat de palen zijn uitgehard zal worden begonnen met de funderingsbalken onder de kerkzaal. Naar verwachting is de fundatie van de kerkzaal eind april gereed. Ook worden in april de kelderwanden aan de binnenzijde geïsoleerd. 

Lees meer »