Bouw begint rond 16 november

Gepubliceerd op 7 november 2022 om 20:24

Het is zover! De bouw van De Oosterpoort gaat rond 16 november van start. De boorstelling zal dan geplaatst worden, waarna de eerste palen van het tweede kerkelijk centrum geboord zullen worden. Vooruitlopend daarop vinden al graafwerkzaamheden plaats en richt de aannemer de bouwplaats in.

Met de start van de bouw breekt een nieuwe fase aan waarin de daadwerkelijke bouw plaatsvindt. We willen iedereen die zich in de voorbereidende fase heeft ingespannen, in de verschillende werkgroepen en in de stuurgroep onder leiding van Leen Amersfoort, hartelijk bedanken.

Introductie stuurgroep bouwfase

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft in juni van dit jaar het College van Kerkrentmeesters (CvK) de opdracht verstrekt om over te gaan tot de daadwerkelijke bouw van De Oosterpoort. Het CvK stelt voor deze fase een nieuwe stuurgroep in om de bouw namens het CvK aan te sturen. Meer informatie daarover is te lezen in de email-nieuwsbrief van november 2022.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.