Bouw helaas nog niet van start

Gepubliceerd op 8 oktober 2022 om 14:25

De bouw van De Oosterpoort is, zoals u mogelijk al heeft gezien, in september helaas nog niet begonnen. Dit heeft te maken met een flinke tegenslag met betrekking tot de fundering van het gebouw.

Eerder uitgevoerde berekeningen bevestigden dat er geheid kon worden en de Gemeente Woudenberg heeft hier ook de benodigde vergunning voor afgegeven. Nu is er echter volgens de Gemeente Woudenberg een risico dat er bij heien alsnog te veel impact (en mogelijke schade) voor de omgeving ontstaat. Ook is duidelijk geworden dat bij eventuele schade vanwege het heien, de verzekering geen schade zal vergoeden en we hier zelf volledig aansprakelijk voor worden gesteld.

Als gevolg hiervan zal er nu geboord moeten worden. De extra kosten van boren ten opzichte van heien zijn fors: €170.500,- inclusief BTW. Met de nauw betrokken partijen, die debet zijn aan de tegenvaller, worden gesprekken gevoerd voor ondersteuning om de last van deze extra kostenpost te dragen. Daarnaast zullen we zeker een beroep moeten doen op u als gemeente voor een aanvullende bijdrage om deze extra lasten te kunnen dragen.

Het niet kunnen heien, maar boren, maakt dat er nieuwe constructieberekeningen en -tekeningen gemaakt moeten worden. Ook zal de aannemer zijn voorbereidingen moeten aanpassen. De vertraging die hierdoor is ontstaan zal enkele weken bedragen. In de volgende nieuwsbrief hopen we bekend te kunnen maken wanneer de schop daadwerkelijk de grond in gaat.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.